Colaboratori

Regulamentul concursului

Salonul Mireselor (editia de iarna, 28-31 ianuarie 2016)

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursurile desfasurate pe pagina de facebook www.facebook.com/SalonulMireselor/ sunt organizate de S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A. (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu FN. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook www.facebook.com/SalonulMireselor/
SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de facebook www.facebook.com/SalonulMireselor/
 SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
 Concursul, constand in  postari saptamanale diferite, se desfasoara in perioada 4-29 ianuarie 2016
 SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.
 La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţiilor S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A. şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).
 SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1. Concursul consta in aprecierea prin „like” si „share” de catre fiecare participant (pe pagina proprie) a postarii /machetei indicate ca fiind subiectul concursului.
5.2 Vor fi considerati eligibili doar acei participanti care indeplinesc ambele cerinte (like + share)
5.3 Un participant poate castiga doar un singur premiu in concursul organizat in perioada specificata in prezentul regulament.
5.4 Diferentele aparute intre numarul total de „share”  la postarea concursului afisat de catre Facebook si numarul participantilor efectivi care au dat „share” se datoreaza setarilor specifice fiecarui cont al participantilor la Concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru diferentele rezultate in urma acestor setari.
  
SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
 Premiile, acordate la finalul saptamanii prin extragere, constau in obiecte specifice / discounturi la produse specifice TEMEI CONCURSULUI si vor fi mentionate cu ocazia postarii concursului pe pagina de FB a organizatorului.
Premiile oferite de catre Organizator sunt acordate doar la finalul concursului si pot fi ridicate de la locul indicat de catre Organizator sau de catre Partenerul care ofera premiile la Concurs
Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial.
 
Validare castigator: Câştigătorii vor fi anuntati pe pagina de FB a concursului. Acestia vor posta (in mesaj privat) datele de contact pentru a fi contactati de catre firmele care ofera premiile la Concurs in vederea stabilirii modalitatii de intrare in posesie a premiilor.
 În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.
În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării sunt: nume şi prenume, un număr de telefon alternativ.  În faza recepţionării premiului: buletin/carte de identitate (în original); Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.
Vor fi invalidaţi castigatorii în următoarele cazuri
§     Castigatorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament si nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
§     Castigatorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
§     Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;
 SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE
Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.
 Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul  Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.
 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.
SECŢIUNEA 8.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

Parteneri
Resurse
Centrul Expozitional: Str. Aurel Vlaicu F.N., 400690 Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264.419088 | 0264.419074
email: office@expo-transilvania.ro
Nr. OCR: J12/3876/1991, Cod unic de Inregistrare: RO 229293
Capital Social subscris si varsat: 180.660 lei
BCR Cluj: RO81 RNCB 0106 0265 8002 0001 (RON)
BRD Cluj: RO59 BRDE 130S V080 2169 1300 (RON)
BCR Cluj: RO59 RNCB 0106 0265 8002 0009 (EUR)